MEV lắp máy CNC plasma 2 ray trên khắp cắc tỉnh thành của Việt Nam

Lắp máy cắt CNC-2030Pro + Nguồn plasma E-100Pro – Tại TP Vinh, Nghệ An:

Lắp máy cắt CNC-2060NE + Nguồn plasma E-100A – Tại TX Sơn Tây, Hà Nội:

Lắp máy cắt CNC-2030 + Nguồn plasma E-130A – Tại Mỹ Đình , Hà Nội:

Lắp máy cắt CNC-2040E + Nguồn plasma E-100A – Tại Đường Lâm, TX Sơn Tây, Hà Nội:

   

 Lắp máy cắt CNC-2030SE + Nguồn plasma E-100A – Tại TP Vinh, Nghệ An:

 Lắp máy cắt CNC-2060E + Nguồn plasma E-100A – Tại Tiền Hải, Thái Bình:

    

 Lắp máy cắt CNC-2030E + Nguồn plasma E-100A – Tại Gia Lâm, Hà Nội:

 Lắp máy cắt CNC-2060E + Nguồn plasma E-100A – Tại TP Hạ Long, Quảng Ninh:

Lắp máy cắt CNC-2012E + Nguồn plasma E-200A – Tại Sông Công, Thái Nguyên:

 Lắp máy cắt CNC-2060E + Nguồn plasma E-100A – Tại TP Bắc Ninh:

 Lắp máy cắt CNC-2580SE + Nguồn plasma E-100A – Tại KCN Quang Minh, Hà Nội:

 Lắp máy cắt CNC-2510E + Nguồn plasma Cutmaster 25 – Tại TP Hải Dương:

Lắp máy cắt CNC-2060NE + Nguồn plasma E-130 Pro – Tại TP Cần Thơ:

 

Bài Viết Liên Quan