DỰ ÁN

Dự án lắp Máy cắt CNC Laser Fiber, CNC Plasma, Máy Hàn Laser

Đây là link tổng hợp chuỗi Dự án khách hàng của MEV đầu tư máy cắt CNC, thời gian và quá trình lắp máy được ghi chi tiết nhằm cho các khách hàng đã và đang quan tâm đến máy cắt MEV có thể tìm hiểu nhiều hơn các thông tin về máy móc, lịch sử lắp máy, dịch vụ kỹ thuật mà MEV đang đem đến thị trường CNC tại Việt Nam.

MEV rất cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua. Mỗi một máy được lắp đặt là cả tâm huyết mà các kỹ sư MEV mang đến. Và chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiều hơn nữa trong suốt quá trình phát triển sau này của MEV.

Translate »