Van chống cháy ngược

Tên SP: Van chống cháy ngược khí gas/oxy

Dùng cho quá trình hàn – cắt bằng khí gas oxy

Hàng có sẵn

Giá : Liên Hệ

Translate »