Sản phẩm cắt bằng máy cắt cnc plasma MEV

Sản phẩm sắc nét cắt bằng máy cắt cnc plasma MEV:

(Tham khảo hình ảnh và video sản phẩm cắt bản mã cnc và hoa văn cnc tại 1 số xưởng khách hàng đã đầu tư máy của MEV)

cắt bằng máy cắt cnc cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

(Sản phẩm cắt từ nguồn Tank – 210 MEV)

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

(Hình ảnh sp cắt bằng máy cắt cnc của anh Dũng – Hải Hậu)

v cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

 cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

 cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

 cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

 cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV 

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV

cắt bằng máy cắt cnc | Máy cắt MEV  

Video máy cnc plasma MEV tại xưởng khách hàng:

(Model cnc 3000Pro MEV tại Đông Anh, Hà Nội)

(Model cnc 3001Pro MEV tại Giao Thủy, Nam Định)

(Model 3000 MEV tại Yên Phong, Bắc Ninh)

(Model 2060pro MEV cắt test tại kho máy MEV)

(Model miniking 1600pro tại Phú Thọ)

Miniking 1600plus tại Long Xuyên, An Giang

(Model 1 ray 1500Plus tại Thanh Hóa)

Xem chi tiết các model máy cnc plasma MEV tại đây

Tham khảo các dự án lắp máy của khách hàng tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »